Društvena odgovornost

zx

Osnovni standardi rada
Kompanija ne treba da koristi ili podržava korišćenje dečijeg rada, treba da bude sa drugim ljudima ili interesnim grupama da preduzme neophodne mere kako bi obezbedila decu i obrazovanje mladih...

Radno vrijeme i plate
Radni sati.Ni u kom trenutku i ni pod kojim okolnostima kompanija ne smije tražiti od zaposlenih da često rade više od 48 sati sedmično, a najmanje svakih sedam dana ima jedan slobodan dan...

zx2
zx3

Zdravlje i sigurnost
Kompanije treba da imaju znanja da izbegnu sve vrste šteta od industrijskih i posebnih opasnosti, i da obezbede sigurno i zdravo radno okruženje za zaposlene

Sistem upravljanja
Viši menadžment u kompanijama treba da uspostavi politiku kompanije u skladu sa društvenom odgovornošću i uslovima rada i da ih redovno revidira, u skladu sa ovim standardom;imenovanje višeg rukovodstva s punim radnim vremenom

zx4

Ostavite svoju poruku:

Ovdje napišite svoju poruku i pošaljite nam je.